آموزش تجاری سازی

آموزش تجاری سازی

آموزش تجاری سازی به شرح (کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید، رفتار سازمانی، پرورش خلاقیت و ایده پردازی، اقتصاد برای مدیران، مدیریت مالی و حسابداری برای کارآفرینان، مبانی سازمان و مدیریت، اصول بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، اصول فنون و مذاکرات تجاری، حقوق تجارت، مدیریت پرو‍‍ژه، مدیریت فروش، مدیریت استراتژیک، تدوین طرح کسب وکار و ارزیابی اقتصادی (BP)، تحقیقات بازاریابی ، مدیریت تبلیغات و برند، مدیریت نوآوری و تغییر) شرح خدمات آموزشی پرسیس می باشند.

بدون نظر

دیدگاه خود را بیان کنید