پرسیس ژن در رویداد ایران بایو

پرسیس ژن در رویداد ایران بایو

حضور فعال پرسیس ژن پار در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع وابسته
سمینار علمی عیب یابی و حل مسئله در فرایند های پایین دستی محصولات بیولوژیک

گارگاه آموزشی روش های bioassay مبتنی بر سلول برای داروهای بیولوژیک

گارگاه آموزشی فلوچارت پذیرش ایده های دارویی-زیستی در شتابدهنده پرسیس ژن

سمینار علمی عیب یابی و حل مسئله در فرایند های پایین دستی محصولات بیولوژیک

گارگاه آموزشی مهندسی کیفیت در صنعت داروسازی

گارگاه آموزشی Team working

گارگاه آموزشی شخصیت پردازی استارتاپی

بدون نظر

دیدگاه خود را بیان کنید