پرسیس ژن؛ خلق ثروت از دانش

پرسیس ژن؛ خلق ثروت از دانش

وقتی تکنولوژی واقعی، از دل سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می گردد.

 

بدون نظر

دیدگاه خود را بیان کنید