بازدید شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ژن و کسب و کار نوین

بازدید شهردار تهران از مرکز پرسیس‌ژن و کسب و کار نوین

محمدعلی افشانی شهردار تهران دوشنبه ۱۱ تیر از مرکز پرسیس‌ژن اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور و مراکز نوین و استارت آپ‌ها بازدید کرد.

 

بدون نظر

دیدگاه خود را بیان کنید